Dat Xanh Group – Hành trình 15 năm hình thành và phát triển

Tập đoàn Đất Xanh khai trương căn hộ mẫu Opal Boulevard